Parada historyczna "Terra Sancti Benedicti"

Progetto Finanziato dall'Unione Europea

Podczas uroczystości ku czci św. Benedykta, około połowy marca, odbywa się tradycyjna procesja historyczna z postaciami w strojach z XIII wieku.

Za czasów opata Bernarda I Ayglerio (1263-1282) miał miejsce starożytny obrzęd: hołd panów zamków (rektorów) przed władzą opactwa. Rektor "Kurii większej" San Germano, w towarzystwie swojej pani i orszaku, na znak hołdu i poddania, wręcza świecę "qui have da ardere su lo sacro monte".

Notariusz odczytuje formułę przysięgi na wierność klasztorowi i Kościołowi, a gonfalony dawnych zamków paradują przed opatem. Ceremonię zamykają średniowieczne tańce i parada ulicami miasta, w tym obrzęd przysięgi wierności milicji i ustawienie średniowiecznego merctino na dziedzińcu budynku Kurii w Cassino.

cookie