Międzynarodowy Konkurs InCoroNazioni Antonio Grazio Ferraro

Progetto Finanziato dall'Unione Europea

InCoroNazioni to konkurs chórów mieszanych muzyki gregoriańskiej, który odbywa się co roku w Cassino. Wydarzenie to wpisuje się w długą tradycję studiów i badań, która dzięki tysiącletniemu opactwu Montecassino zawsze wyróżniała ten obszar.

InCoroNazioni jest poświęcone Antonio Grazio Ferraro, burmistrzowi Cassino przez pięć kadencji i wielkiemu zwolennikowi rozwoju regionu po wojnie.  Był wielbicielem sztuki w ogóle i chóru S.Giovanni Battista "Città di Cassino", który jest organizatorem konkursu.  Celem tego wydarzenia jest podkreślenie, że połączenie głosów chórzystów jest wyrazem intencji podążania drogą wytyczoną przez Antonio Grazio Ferraro, człowieka ceniącego piękno, wspierającego ludzi w trudnej sytuacji, tworzącego mosty między narodami, a przede wszystkim człowieka Pokoju. 

cookie